top of page
Coins

Schade en aansprakelijkheid

Drie aspecten om goed te regelen

Nederland kent een vriendelijk ondernemersklimaat. De onderneming kan eenvoudig worden ondergebracht in een rechtspersoon, dat een van het privévermogen afgescheiden (eigen) vermogen kent. Met een goed opgezette structuur van de onderneming kunnen de gevolgen van aansprakelijkheid en/of faillissement worden beperkt tot het vermogen van de onderneming, of onderdelen daarvan, zodat het privévermogen zoveel mogelijk beschermd blijft.  

Tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid kan de ondernemer zich verzekeren, en dat biedt bescherming.

Een andere mogelijkheid  om risico te reguleren is om aansprakelijkheid te beperken bij contract en/of Algemene Vooorwaarden.

Van groot belang is om deze drie verdedigingsschillen op elkaar aan te laten sluiten, zodat het risico optimaal beheerst wordt, en waar gewenst afgedekt met een verzekering.

HUISKAMP ADVOCATUUR kan u aan de hand van een quick scan van uw onderneming aangeven waar mogelijkheden zijn voor uw onderneming. Die mogelijkheden kunnen bestaan uit het opstellen of herschrijven van uw Algemene Voorwaarden, advies over een contract of daarmee in samenhang beoordelen van uw verzekeringsportefeuille en ondernemingsstructuur. Daarnaast kunnen wij uw onderneming begeleiden bij een "recall".      

bottom of page