top of page
Transmission Rebuilding

Gebruik van het juiste gereedschap

Procederen, arbitreren, geschillenbeslechting, beslag en executie

U schakelt ons in voor geschillenbeslechting, en als dat geen resultaat heeft, om snel en efficiënt te procederen, zoals; 

 • arbitrage bij TAMARA, NAI;

 • conservatoir of executoriaal beslag, onder meer op (zee)schepen;

 • het opheffen van beslagen;

 • het verkrijgen van zekerheden;

 • advies over retentierecht;

 • executie van vonnissen;

 • het aanvragen van faillissement;

 • kort geding;

 • bodemprocedure;

 • bewijsbeslag;

 • 843a Rv procedure (inzagerecht);


bottom of page