top of page
Skyscrapers Above Times Square at Dawn

Handel en contracten

Aan vervoer ligt vaak een handelskoop ten grondslag. Partijen bij een koopovereenkomst maken bij het sluiten daarvan afspraken over hoe de (juridische) levering plaatsvindt, wie het vervoer en verzekering regelt en wie tot welk moment het risico draagt. Dikwijls worden daarbij de Incoterms gebruikt. HUISKAMP ADVOCATUUR adviseert over (maatwerk)contracten en algemene voorwaarden of stelt deze voor u op.

Wij helpen u bij op opstellen of adviseren aangaande:

·         Aanleg en onderhoud van infrastructuur

·         Bouw en onderhoud van industriële (energie)installaties

·         Scheepsbouw of ombouw

·         Garanties

·         Bunkerdisputen

·         Waardepapieren

·         Beslag en executie

·         Het verhalen van schade binnen of buiten contract

bottom of page