top of page
dv218003.jpg

CASES

Wij zijn betrokken bij de afwikkeling van vele transportgerelateerde schades. Slechts enkele daarvan staan hieronder vermeld. Het zijn deze incidenten, waarbij vanwege de aard en/of oorzaak er waarschijnlijk meerdere benadeelde partijen zijn. HUISKAMP ADVOCATUUR probeert in zulke zaken die andere partijen te traceren en te benaderen, teneinde gezamenlijk en tegen gunstige voorwaarden op te trekken.

Indien u ons via het contactformulier de naam van de vervoerder, het schip, de reis, de aard, omvang en (vermoedelijke) oorzaak van de schade, dan nemen wij spoedig contact met u op om de mogelijkheden van een succesvol regres te bespreken.  

Svenborg Maersk (incidenten).png

SVENDBORG MAERSK (2014)

SVENDBORG MAERSK (2014):
in januari 2014 verloor de SVENDBORG MAERSK meer dan 500 containers in zwaar weer. Uit het rapport van de Danish Safety Board kwam onder meer naar voren dat de door MAERSK gebruikte Fully Automatic Twistlocks (FAT's) slechts zijn bestand tegen 19 graden slagzij. De SVENDBORG MAERSK onderging tijdens "parametisch rolling" meer dan 39 graden slagzij. MAERSK had in de zomer van 2013 haar hele vloot met die FAT's uitgerust. Daarmee beoogde Maersk tijdswinst te boeken bij het laden en lossen. De SVENDBORG MAERSK was in de winter die daarop volgde het vierde incident in rij, waarbij schepen van MAERSK containers verloren, terwijl andere schepen in de regio geen containers kwijt raakten. Naar verluidt instrueerde MAERSK pas na dit vierde incident stuwadoors om de FAT's weer handmatig te borgen. PortWise Law stond verzekeraars en landingbelanghebbenden bij terzake de afwikkeling van schades.

Marianne Schulte (incidenten.png

MARIANNE SCHULTE (2015)

Medio juni 2015 ondervond de MARIANNE SCHULTE vertraging, vermoedelijk door een motorstoring. Tijdens de reis bleek een aantal containers onvoldoende gekoeld. Teneinde de schadeoorzaak te achterhalen, is de agent van de vervoerder op de voet van artikel 843a Rv veroordeeld tot het geven van inzage in het in diens opdracht opgestelde expertiserapport. Wij staan ladingbelanghebbenden en verzekeraar bij.

Wide Bravo (incidenten).png

WIDE BRAVO (2016)

In januari 2016 verloor de WIDE BRAVO in zwaar weer een aantal containers en raakten er vele beschadigd. Wij staan ladingbelanghebbenden en verzekeraars bij bij het verhalen van de schade op de vervoerder.

Hanjin (incidenten).png

HANJIN bankruptcy

Hanjin raakte in 2016 in financieel zwaar weer. Wij behartigen belangen de belangen van diverse ladingbelanghebbenden bij het vrijgesteld krijgen van lading en de afwikkeling van schadeclaims.

Italia Reefer (incidenten).png

ITALIA REEFER, 2016

Tijdens de zeereis met vertrek uit Rotterdam op 27 oktober 2016 (vervoerder StreamLines) raakten vele containers beschadigd doordat deze omvielen. Wij zijn door ladingbelanghebbenden ingeschakeld om de schade te verhalen op de vervoerder.

Maersk Emden (incidenten).png

MAERSK EMDEN / MAERSK EDMONTON, 2016, voyage 638E

Tijdens de zeereis brak aan boord van de MAERSK EMDEN een insectenplaag uit, met schade aan de lading tot gevolg. Wij zijn ingeschakeld om de schade op de vervoerder te verhalen.

Barzan (incidenten).png

BARZAN, 2015

Tijdens een van haar eerste reizen breekt er brand uit aan boord van de BARZAN. Delen van het schip worden onder water gezet, waardoor de daar aanwezige containers zich met water vullen. Om het lossen van die containers te bespoedigen, worden gaten in containers geboord, waardoor het water kan ontsnappen. 1 keer boort men te diep, met schade aan de flexibag en lading tot gevolg. Wij staan landingbelanghebbenden bij die het beroep op de brandexceptie niet aanvaarden.

New matter (indicenten).png

New case?

Zodra er een nieuw incident wordt gemeld waarbij meerdere partijen samen kunnen optrekken, zal hiervan melding worden gemaakt.

New matter (indicenten).png

New case?

Zodra er een nieuw incident wordt gemeld waarbij meerdere partijen samen kunnen optrekken, zal hiervan melding worden gemaakt.

bottom of page